Nelfo etterlyser kraftigere tiltak

Nyhet

Publisert

- Politikerne har vedtatt gode tiltakspakker for å redde norsk næringsliv, men vi trenger kraftigere virkemidler, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- Vi trenger tiltak som er spisset mot bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen (BAE). Nå er det viktig å sikre likviditeten i bedriftene, sørge for at vi holder hjulene i gang og at det offentlige både opprettholder, men også fremskynder, byggeprosjekter, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Nelfo: Innspill til politikerne.

Sammen med resten av BAE-næringer har Nelfo kommet med innspill til Stortingets neste krisepakke. Der foreslår næringen følgende tiltak:

  • Flere og kraftigere tiltak for å lette likviditetsutfordringene, som raskt vil øke fremover. Bla. Utvide utsettelsen av innkreving av statlige skatter og avgifter, senke arbeidsgiveravgiften og sikre små og mellomstore bedrifter gode økonomiske betingelser.
  • Holde hjulene i gang innenfor de nasjonale smittevernreguleringene. Dette innebærer løpende vurdering av hva som er samfunnskritiske funksjoner og sikre nasjonale karanteneregler.
  • Bruk offentlig innkjøpsmakt, for å opprettholde – og å skape ny aktivitet i BAE-næringen. Alle kommuner, fylker og statlige innkjøpere av BAE må gjennomføre prosjekter som er i gang, og unngå unødige stopp og forsinket fremdrift.
  • Stimuler privat innkjøpsmakt, for å opprettholde – og å skape ny aktivitet i BAE-næringen. Det kan f.eks være ROT-fradrag.