Foto:

Nye koronatiltak for næringslivet

Foto:

Krisepakke: Fredag 27. mars presenterte Regjeringen flere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronaviruset. - Vi er glade for at regjeringen allerede nå varsler at de er i gang med å se på neste fase, hvordan de kan sette i gang motkonjunkturtiltak gjennom bl.a. kommunene og med skattelette, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Det er nå 14 dager siden den første krisepakken kom, og det jobbes iherdig fra Regjeringen, departementene, Stortinget og med dialog og påtrykk fra oss i organisasjonene, for å få best mulig og treffsikre tiltak.

I tillegg til kontantstøtte til bedrifter i krise, er i dag fokuset rettet mot de bedriftene og menneskene som har mistet store deler av inntekten sin. Det er både hele næringer, enkeltbedrifter og små virksomheter  som nå er hardt rammet og mange frykter for livsverket sitt.

Les mer: Oppsummering av hva regjeringen forslår, samt oppdatering av tidligere forslag og vedtak.

- De nye tiltakene som ble lagt frem i dag skal gjennom helgen diskuteres i Stortinget, og etter planen skal endelige tiltak vedtas tirsdag neste uke, forteller Strandskog. Han ser allerede fremover til neste fase:

- Støtte til kommunene vil kunne øke investeringene og vedlikehold i bygg og infrastruktur, noe som er viktig for å bringe oss ut av det markedsbortfallet vi nå opplever. Her har Nelfo allerede gjort forberedelser og spilt inn konkrete tiltakspakker, bl.a. til  kommunene og dobling av tilskuddsordningen for husholdningene i Enova, sier Strandskog.