Nye retningslinjer fra DSB om faglig ansvarlig i karantene

Nyhet, Jus, Elsikkerhet, HMS

Publisert

Koronaviruset: DSB har nå kommet med ny informasjon om hva bedriftene skal gjøre hvis faglig ansvarlig er i karantene.

Dette betyr at:

  • Foretak som har faglig ansvarlig i karantene pga. koronaviruset ikke trenger å søke DSB om avvik fra 30-dagers regelen.
  • Foretaket må utpeke en annen elektrofagperson til midlertidig å ivareta det faglige ansvaret.
  • Unntaket gjelder ut mai 2020.

Informasjon med detaljerte krav fra DSB under:
Hvis den faglig ansvarlige i bedriften er i isolasjon eller karantene på grunn av koronaviruset, og ikke kan følge opp det faglige ansvaret har DSB innført disse unntakene:

Foretak som blir stående uten faglig ansvarlig, eller andre ansatte som oppfyller kvalifikasjonskravene i fek § 7, ved lovpålagt Covid-19 isolasjon eller karantene, trenger ikke søke DSB om dispensasjon fra kravet til å benytte kvalifisert personell, jf. fek § 5 tredje ledd. Fravær knyttet til ovennevnte skal ikke telle med i 30-dagers regelen.

Det forutsettes at foretaket utpeker en annen ansatt elektrofagperson til å ha det faglige ansvaret i den perioden foretaket ikke oppfyller kravene til å ha ansatt person som oppfyller kvalifikasjonskravene i fek § 7. Med annen elektrofagperson menes enten en erfaren elektrofagarbeider eller person som oppfyller kravet til å ta installatørprøve.

Les mer om fravær av faglig ansvarlig pga. koronaviruset på DSB sine sider.

Dette gjelder for permittering av faglig ansvarlig.