Nelfo

Innhold

  • Nelfo
  • Artikler
  • OPPDATERT: NAV endrer hjemme med sykt barn-reglene

OPPDATERT 13. mars: NAV endrer hjemme med sykt barn-reglene

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Nye regler fra NAV i forbindelse med koronakrisen sier at bedriften skal forskuttere omsorgspenger hvis foreldrene må være hjemme fordi barnehage eller skole er stengt.

Dette er nytt:

  • Arbeidsgiver skal betale for de første 10 dagene og kan søke om refusjon fra NAV hvis en arbeidstaker må være borte fra jobb flere dager.
  • Rett til omsorgspenger gjelder også hvis foreldrene må være hjemme fordi skolen eller barnehagen er stengt.

Du finner til den til enhver tid mest oppdaterte informasjonen og NHO-advokatenes beste råd her: Spørsmål og svar for arbeidsgivere fra NHOs advokater

Denne informasjonen ble oppdatert 12. mars på nho.no:

Etter folketrygdloven kan en ansatt ha krav på omsorgspenger ved barnepassers sykdom, f.eks. som følge av at skole/barnehage må stenge på grunn av sykdom hos personalet. NAV har ved en oppdatering på sine hjemmesider 12. mars 2020, og uten noen nærmere begrunnelse, lagt til grunn at også stengte skoler og barnehager gir rett til omsorgspenger etter folketrygdloven kapittel 9. 

Dette gjelder altså uavhengig av om det foreligger sykdom blant personalet eller ikke. Omsorgspenger er best kjent som «hjemme med sykt barn-dager». Hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har varierer ut fra antall barn, eventuell kronisk sykdom hos barn og samlivssituasjonen til den ansatte. Normalt er omsorgspenger forbeholdt barn som er 12 år eller yngre. 

Vanligvis behøver det ikke søkes om omsorgsdager ettersom de aller fleste arbeidstakere automatisk har rett til et visst antall omsorgsdager per år. Arbeidsgiver betaler lønn som vanlig i denne perioden.
Det er varslet endringer i regelverket grunnet ekstraordinære forhold. 

For mer informasjon om vilkårene for rett til omsorgspenger viser vil til NAV.no som over.