Permittering av lærlinger og lærekandidater

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

OPPDATERT 19. MARS: Det er litt andre regler som gjelder hvis bedriften blir nødt til å permittere lærlinger og lærekandidater. Her kan du lese mer om reglene.

Det er hovedavtalen mellom LO og NHO som skal legges til grunn ved permittering av lærlinger og lærekandidater.

Lærlinger og lærekandidater er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring.

Fylkeskommunen ved fylkesopplæringsnemnda skal med hjemmel i Opplæringslova umiddelbart motta skriftlig varsel om permittering. Dette for blant annet å se på tiltak som kan avhjelpe den som permitteres.

Ved eventuell permittering, skal partene i bedriften konferere, og det skal føres protokoll som skal underskrives. Bedriften har også plikt til å melde fra til NAV. Etter hovedavtalen mellom LO og NHO § 7-3 skal permittering gis med 14 eller 2 dager avhengig av årsaken til permitteringen.

Oppsigelse av lærekontrakt/ opplæringskontrakt
Dersom arbeidsmangel antas å bli varig, vil heving av kontrakten og omplassering til en annen virksomhet være en mulighet. Det er fylkeskommunen som tar avgjørelse om å heve en lærekontrakt, jf. Opplæringslova § 4-6.

Lønn til lærlinger som blir permittert
Regjeringens krisepakke sikrer lærlinger, som blir permittert i forbindelse med virusutbruddet, en inntekt på nivå med lærlingelønnen som lærlingen har i dag.