Planlagte sikkerhetskurs kan utsettes

Nyhet, Elsikkerhet, Utdanning og kurs, HMS

Publisert

DSB: Bedrifter kan utsette planlagt FSE- og førstehjelpskurs på grunn av koronaviruset.

I Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) er det et krav om at bedriftens ansatte skal ha årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften, samt nødvendig førstehjelpsberedskap. Det skal heller ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs).

- Mange bedrifter har planlagt å gjennomføre dette i løpet av våren. Nelfo har vært i dialog med Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) som sier at på grunn av koronakrisen vil de akseptere at bedriftene utsetter planlagte kurs til situasjonen normaliserer seg, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Les mer på DSB sine nettsider.

Samtidig bør bedriften vurdere om opplæringen kan gjøres med nettbaserte kurs og at man har en intern gjennomgang av relevante instrukser og rutiner, og at denne er tilpasset selskapets regler for håndtering av koronasituasjonen.

Virksomhetene må i alle tilfeller ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.

Nelfo tilbyr nettopplæring i FSE
Mange bedrifter opplever mindre aktivitet på grunn av koronaviruset. Enkelte ansatte har eller vil sannsynligvis få, en del ledig tid. Noen er også hjemme med barn eller i karantene. Nelfo senker derfor prisen på nettkurs med 25 prosent i perioden 16. mars til 30. april, et av tilbudene er FSE-opplæring.

Se informasjonsside om hvilke nettkurs Nelfo tilbyr.