Samfunnskritiske funksjoner

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Som underleverandør er det viktig at bedriften tar kontakt med oppdragsgiver for å komme inn under definisjonen samfunnskritisk funksjon.

Det er det enkelte foretak som allerede er definert som en samfunnskritisk funksjon, som også skal definere hvilke underleverandører (elektroinstallatører, systemintegratorer, nettentreprenører, ekom-installatører, heisbedrifter mv.) som skal bidra slik at funksjonen opprettholdes.

Det vil si at det er oppdragsgiverne som peker ut hvilke underleverandører som også skal komme inn under definisjonen samfunnskritisk funksjon. Bedriftene må selv ta kontakt med oppdragsgiver for å avklare dette.

Den 12.mars vedtok Helsedirektoratet å stenge barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. For mange av Nelfos medlemmer skaper det driftsmessige utfordringer, ettersom personell må være hjemme fra arbeid for å passe sine barn. Det er imidlertid utformet en unntaksregel der personer i virksomheter med samfunnskritisk funksjon ved behov skal kunne få tilbud om barnehage og skole for sine ansattes barn.

Departementene har nå publisert første versjon av en liste over personellgrupper/stillinger som omfattes av unntaksregelen. Listen skal også legges til grunn som et utgangspunkt for å vurdere unntak fra karanteneplikten. Listen vil kunne endres fortløpende.

Det er åpenbart at mange av Nelfos medlemsbedrifter har personell som utfører samfunnskritiske oppgaver. Det kan dreie seg om elektroinstallatører, systemintegratorer, nettentreprenører, ekom installatører og heisbedrifter som er avgjørende for å sikre samfunnet tilgang til helsetjenester, strømforsyning, kommunikasjonstjenester og transportsystemer. Det er det enkelte foretak som sitter med ansvar og skal definere hvilke underleverandører som er nødvendige for at funksjonen opprettholdes.

Henvendelser i forhold til listen kan rettes hit: funksjoner@dsb.no