Slipp håndverkeren inn

Nyhet, HMS

Publisert

5 råd for å gjennomføre håndverkstjenester. - Det er ikke farlig å la håndverkere gjøre oppdrag hjemme hos deg, men det er viktig at begge parter tar de nødvendige forholdsreglene for å unngå smitte, sier Nelfo-direktør Ove Guttormsen.

Sammen med Rørentreprenørene Norge går Nelfo ut og oppfordrer til å bruke håndverkerne som normalt der det er forsvarlig. Nelfo organiserer el-bedrifter, Rørentreprenørene organiserer rør-bedrifter.

Dette er Nelfos sjekkliste for serviceoppdrag.

Viktig å støtte opp om næringslivet
- Det er viktig for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet at folk fortsetter å bruke håndverkertjenester når det er forsvarlig. Vi må støtte opp om næringslivet slik at ikke bedrifter og arbeidsplasser går tapt, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Bedriftene kan jobbe
- Dette er en del av den kollektive dugnaden vi alle må ta del i. Mange av våre bedrifter har ledig kapasitet og istedenfor at de må permittere ansatte, kan de ta på seg mange oppdrag, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Sikkerhetstiltak
Begge understreker at både kunde og håndverker skal beskyttes mot smitte.

- Derfor anbefaler vi særlige sikkerhetstiltak. Det er viktig at de følges, også fordi det mangler utstyr håndverker vanligvis har tilgjengelig. Det er utstyr som antibac, hansker og annet verneutstyr, påpeker både Nelfo og Rørentreprenørene.

I fare for å måtte permittere
For installatørbedriften Eiklid & Ekdahl Elektro AS i Oslo er driften foreløpig som normal, men tilgangen til nye oppdrag har begynt å stoppe opp.

- Enn så lenge går de planlagte oppdragene som normalt. Vi har jobb til over påske, men hvis vi ikke får inn nye oppdrag vil vi også måtte permittere, sier daglig leder Odd-Inge Eiklid
Mange av de oppdragene hans bedrift gjør er elektroarbeid i butikker eller kjøpesentre.

- Vi gjør oppdrag i et kjøpesenter nå, hvis de må steng ned har vi fått beskjed om at vi kan fortsette å jobbe, og sånn er det mange steder. Det er viktig for arbeidsplassene at vi opprettholder tilnærmet normal aktivitet der det er forsvarlig.

Må følge reglene
Alle er imidlertid tydelige på at både oppdragsgiver og oppdragstaker må følge reglene for smittevern. Derfor har de to organisasjonene utarbeidet en sjekkliste som begge må følge slik at man ikke sprer smitte.

5 råd for å gjennomføre håndverktjenester:
Så lenge det ikke er påvist eller mistanke om smitte hos montør, kunde og husstand skal det ikke være noe i veien for å gjennomføre et oppdrag. Vi anbefaler at følgende råd tas i bruk for å sikre at smittevernet blir ivaretatt:

  1. Ta hensyn til situasjonen vi er oppe i og lytt til rådene som blir gitt av myndighetene
  2. Gjør en risikovurdering av oppdraget og spør kunden om det er mistanke for smitte der oppdraget skal utføres.
  3. Husk å ikke håndhilse og holde avstand til de på oppdragsstedet. Hånd- og hostehygiene er en selvfølge.
  4. Er det mistanke om smitte, at det er folk i karantene eller det er en helseinstitusjon, må det vurderes om det er absolutt nødvendig å gjennomføre serviceoppdraget. Da må det gjennomføres fullt smitteverntiltak, med smittevernutstyr og vask av eks verktøy i etterkant. Eksempel på at det er nødvendig er at oppdraget er knyttet til pasienter som har medisinskteknisk utstyr og er avhengig av å ha strømtilførsel.
  5. Dersom oppdragsstedet er en helseinstitusjon skal man i tillegg ta kontakt med medisinsk personale på oppdragsstedet for å sjekke hvilket smitteregime som er iverksatt på institusjonen.