Smittevern: Råd til bedrifter ved serviceoppdrag

Nyhet, Arbeidsliv, HMS

Publisert

Her får du gode råd om hvordan bedriften kan gjennomføre serviceoppdrag hos kunder samtidig som smittevernet ivaretas.

Ved serviceoppdrag hos kunder er det viktig å ta hensyn til den situasjonen vi er oppe i og hvilke råd som til enhver tid gis fra myndighetene.

Dette er Nelfos sjekkliste for serviceoppdrag.

Så lenge det ikke er påvist eller mistanke om smitte hos montør, kunde og husstand skal det ikke være noe i veien for å gjennomføre oppdraget. Husk å ikke håndhilse og holde avstand til de i husstanden.

Hånd- og hostehygiene er en selvfølge.

Alle oppdrag skal risikovurderes og man skal også spørre kunden om det er mistanke om smitte der oppdraget skal utføres.

Rørentreprenørene Norge har laget en sjekkliste som kan brukes ved serviceoppdrag.

Er det mistanke om smitte, at det er folk i karantene eller det er en helseinstitusjon, må det vurderes om det er absolutt nødvendig å gjennomføre serviceoppdraget. Da må det gjennomføres fullt smitteverntiltak, med smittevernutstyr og vask av eks verktøy i etterkant. Eksempel på at det er nødvendig er at oppdraget er knyttet til pasienter som har medisinskteknisk utstyr og er avhengig av å ha strømtilførsel. Et annet eksempel er behov for hjelp i en institusjon.

Ta kontakt med medisinsk personale på oppdragsstedet for å sjekke hvilket smitteregime som er iverksatt på institusjonen.

Her finner du prosedyre som omhandler smitterisiko. Den kan bli oppdatert med mer informasjon da det kommer nye kriterier daglig fra myndighetene.