Stortingets krisepakke: - Viktige tiltak for bedriftene

Nyhet, Politisk sak, Arbeidsliv

Publisert

- Kutt i arbeidsgiveravgiften er et treffsikkert bidrag som vil hjelpe bedriftene, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Tidligere denne måneden møtte Nelfo næringsministeren sammen med NHO og de andre landsforeningene i NHO. Et av tiltakene vi foreslo på møtet var å utsette eller redusere skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.

På torsdag 19.mars ble partiene på Stortinget enige om en ny tiltakspakke som skal begrense det økonomiske tapet som følger av koronapandemien.

- Pakken gir oss et gjennomslag for en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveravgiften reduseres nå med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder. Mange av våre medlemsbedrifter har utfordringer knyttet til likviditeten, og en redusert arbeidsgiveravgift vil gi et viktig bidrag til å lette situasjonen noe, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Samtidig med lansering av den nye tiltakspakken, varsler regjeringen at den snart vil komme tilbake med låne- og garantiordninger som er tilpasset den krevende situasjonen som det norske næringslivet nå står i. Ordningene vil presenteres den 20.mars og 27.mars.

Tiltakene som ble lagt frem torsdag 19. mars inneholder blant annet:

  • Midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for én termin, altså de neste to månedene. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner.
  • Stortinget ber regjeringen midlertidig frita flyselskapene for alle lufthavnavgifter i perioden fra 1. januar 2020 og inntil videre, og at regjeringen fremmer forslag om nødvendig kompensasjon av Avinor i Revidert nasjonalbudsjett.
  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for at samfunnskritiske funksjoner og andre offentlige instanser som skal håndtere de praktiske konsekvensene av koronapandemien, som kommuner, helsevesen og NAV, sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven.
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.