Elektropodden: Dette er nytt i NEK 405

Publisert

NEK 405 Elkontroll har gjennomgått en omfattende revisjon. Elektropodden har snakket med Espen Masvik som er fagsjef i NEK om de viktigste endringene.

Hør siste utgave av Elektropodden.

Det har vært en sterk økning i markedet for elkontroller og eltakst, og man regner med at dette markedet nå står for 2 til 2,5 milliarder kroner i verdiskapning årlig. Økt oppmerksomhet rundt elkontroller har resultert i færre branner i landbruket.

Bestemmelsene i avhendingsloven til dokumentasjon av tilstand har blitt skjerpet, og eltakst vil bli mer vanlig for å unngå fremtidige konflikter mellom kjøper og selger. Mye tyder derfor på at det fremover vil bli større etterspørsel etter elkontroll.