Koronaviruset: Viktig informasjon fra DSB om FSE-opplæring

Publisert

Bedriftene må gjennomføre FSE og førstehjelpskurs til tross for koronasituasjonen. Her er oppdatert informasjon om hvordan kursene kan gjennomføres.

På grunn av situasjonen med koronaviruset gikk DSB i mars ut med informasjon om at det vil aksepteres at planlagte FSE- og førstehjelpskurs utsettes til situasjonen er normalisert. Det ble samtidig gjort oppmerksom på at opplæring basert på nettkurs og intern gjennomgang av instrukser og rutiner måtte vurderes.

Meldt deg på FSE nettkurs her.

Ikke en normalsituasjon

DSB har nå kommet med oppdatert informasjon om hvordan man skal forholde seg til den årlige FSE og førtehjelpsundervisningen:

Etter seks måneder med smittefare og restriksjoner i samfunnet kan ikke DSB si at situasjonen er normalisert. Vi må derfor fortsatt forholde oss til helsemyndighetens bestemmelser og anbefalinger. Samtidig er det åpnet for samlinger i mindre grupper. Dette gjør det nå mulig med klasseromsundervisning i forbindelse med FSE- og førstehjelpskurs, under forutsetning av at Helsedirektoratets til enhver tid gjeldene veileder om arrangementer under koronakrisen legges til grunn.

Viktig at opplæring gjennomføres

Det vil også under den pågående pandemien være økt usikkerhet rundt smitterisiko ved nærkontakt i situasjoner der det drives opplæring innen hjerte- og lungeredning (HLR) og andre livreddende tiltak. Det er samtidig viktig at slik opplæring og trening gjennomføres, forutsatt at smittevernet ivaretas. Dette av hensyn til at personer som får hjertestans eller andre livstruende tilstander har de samme behovene relatert til førstehjelp og gjenoppliving som tidligere. Vi vil derfor vise til Norsk førstehjelpsråd (NFR) og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sine faglige anbefalinger for trening på basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) under korona-pandemien.

Må ha årlig opplæring

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE) har krav om årlig opplæring, øvelse og instruksjon av bestemmelser i forskriften samt nødvendig førstehjelpsberedskap, og at det ikke skal gå mer enn tolv måneder mellom hver opplæring (FSE- og førstehjelpskurs). For elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som så langt i 2020 har ikke har hatt muligheten til å gjennomføre fullverdige FSE- og førstehjelpskurs, forventes det at dette kommer i rute fra 2021 der ovennevnte råd og anbefalinger legges til grunn og gjør dette mulig.

Det er viktig å understreke at virksomhetene i alle tilfeller må ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.

Les mer på DSBs nettsider.