Nelfo

Innhold

Når gjelder hvilket regelverk?

Nelfo samler myndighetene til videokonferanse med fokus på avklaring av grenseskiller og tydeliggjøring av regelverket.

Meld deg på

Er du faglig ansvarlig og ikke fikk deltatt på den første videokonferansen, har du en siste mulighet 22. september. Ikke gå glipp av denne muligheten til å få unik innsikt i regelverkene du må forholde deg til.

Som faglig ansvarlig i en elektrobedrift må man forholde seg til en rekke ulike regelverk. Ofte er det uklare grenseskiller mellom regelverkene. Nelfo samlet myndighetene til den første av to videokonferanser hvor vi i samarbeid med myndighetene DSB, Dibk og Nkom vil avklare grenseskiller og tydeliggjøre regelverket, samt belyse utfordringer og muligheter for faglig ledelse i Nelfos medlemsbedrifter.

Fikk svar
Representanter for myndighetene tok opp bedriftenes ansvar og roller opp mot ulike problemstillinger i forhold til sine regelverk. Det var mye nyttig informasjon om alt fra om faglig ansvarlig kan ha ansvar for flere bedriftsnummer, til hvordan man løser en interferens utfordring. Elektrobransjen har et omfattende regelverk og det er mange «snubletråder» som ble enklere å forholde seg til for deltakerne på konferansen.

Det er ofte utfordrende nok å forholde seg til de enkelte regelverkene elektrobransjen er underlagt. Skillene mellom regelverkene er i tillegg ofte uklare og overlapper hverandre. Enten det gjelder solcelleanlegg, ladeklare bygg, nødstrøm eller brannvarslingsanlegg, er det ofte en utfordring å navigere riktig i regelverkene og avklare hvilke regler som gjelder i de enkelte tilfellene.

DSB, Nkom og Dibk ga en god oversikt når det gjaldt problemstillinger i grenseland mellom deres ulike regelverk. Dette var også tema for de fleste spørsmålene på slutten av konferansen – en særdeles nyttig del å få med seg. I tillegg var det nyttig at man også tok opp grenseflatene til regelverk som ligger under Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

Godt fornøyd
Noen raske spørsmål til deltakerne på konferansen bekreftet raskt at denne konferansen ga meget godt utbytte. Konferansen ga viktig informasjon og oppdatering på områder som er nødvendig å ha god kunnskap om.

Det var en unison oppfatning av at et slikt møte med myndighetene var veldig nyttig og til god hjelp for deltakerne. For ansvarlig i de ulike bedriftene er det avgjørende å ha god oversikt over både sin egen rolle og hvilket regelverk som gjelder i ulike tilfeller – og det fikk de på denne konferansen.

Det var en klar «rød tråd» fra de innledende webinarene i Kunnskapsløftet til denne avklarende oppsummeringen. Kunnskapsløftet inneholder også en rekke webinarer og nettkurs i tillegg til veiledninger, dokumentasjon og ulike typer verktøy. Dette ligger på «Min Nelfoside» slik at deltakerne kan ha tilgang til alt materiell på et sted. Hvis du ønsker en oppfriskning fra vårens webinar ligger også dette ute som video på de nevnte sidene.