Statsbudsjettet: - Kommunene må få øremerkede midler

Publisert

(Fotot: Hans Kristian Thorbjørnsen.).

På langt nær nok: - Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er et skritt i riktig retning for å skape og sikre arbeidsplasser og økt verdiskapning, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- For Nelfos medlemsbedrifter, som skaper mange jobber i distriktene, er det viktig at kommunen får øremerkede midler til rehabilitering og igangsetting av nye byggeprosjekter, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

- Vi er glade for satsingen på vei og bane. Det er viktig. Det er også gledelig at bransjeprogrammet for elektrifisering av Norge blir videreført. 

Saken oppdateres.