Statsbudsjettet: Bra på jobbskaping, svakere på klima

Publisert

(Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

- Bra budsjett for jobbskaping og kompetanseheving gjennom bransjeprogram, men svakere enn forventet på klima, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Onsdag 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2021.

- For Nelfos medlemsbedrifter, som skaper mange jobber i distriktene, er det viktig at kommunene i tillegg får øremerkede midler til rehabilitering og igangsetting av nye byggeprosjekter, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Det mangler dette budsjettet. Selv om kommunene får tilført 2 milliarder kroner i frie midler, er erfaringen at kommunene ikke alltid prioriterer lokalt næringsliv.  

- Det er et klart minus er at kommunene ikke får øremerkede midler til oppussing og rehabilitering, sier Strandskog.

Må fortsatt stimulereoffentlig etterspørsel

- Jobbskaping og sysselsetting er viktige målsettinger i budsjettforslaget, og her vil byggenæringen være spesielt viktig. Byggenæringen er den desidert største distrikts- og sysselsettingsnæringen i Norge. Vår uro er knyttet til prosjektmarkedet i 2021. Ordrebøkene tømmes nå gradvis. Vi må derfor fortsatt stimulere den offentlige etterspørselen, og da er kommunene viktig. Det må øremerkes midler til kommunene. I tillegg må større statlige prosjekter, innen både bygg og anlegg, kjøres som planlagt, sier Strandskog.

Nå skal regjeringen senere i oktober fremlegge en kartlegging av de økonomiske konsekvensene av pandemien i kommunesektoren. Her ligger det an til ytterligere forslag til bevilgninger.

- Vi har en klar forventning om at det her må komme øremerkede midler til oppussing og rehabilitering.

Leverer ikke på enøk

- Det er også trist at Regjeringen ikke leverer på områdene energieffektivisering og lokal energiproduksjon, stikk i strid med egen regjeringserklæring, fremholder Tore Strandskog.

Gledelig at bransjeprogrammet videreføres

- Vi er spesielt glade for at de nasjonale bransjeprogrammene vil bli videreført også i 2021. Dette er viktige bidrag til den grønne omstillingen. Vi er nødt til å bygge fremtidsrettet kompetanse, og her vil nettopp bransjeprogrammene spille en viktig rolle.

- I tillegg er vi glade for at Regjeringen foreslår å videreføre den ekstraordinære økningen av lærlingtilskuddet til våren 2021. Økningen utgjør 4 250 kroner per læreplass neste vår.

- Det er også positivt at man stimulerer grønn omlegging ved på skjerpe skattetrykket på fossil energibruk. Særlig bra er det at det kommer avgift på forbrenning av avfall. Øvrige prioriteringer går dessverre i retning av en sentralisering av energisektoren. Fokuset ligger på vannkraft, vindkraft og CCS. Energieffektivisering og egenproduksjon er fullstendig satt til siden. Regjeringen leverer ikke på sin egen regjeringserklæring, og går i motsatt retning enn EU. Sterkt beklagelig, og nærmest uforståelig, konstaterer Tore Strandskog.

- Vi vi ikke vil få til en vellykket grønn omstillingen av samfunnet uten bidrag fra vanlige forbrukere og de mindre bedriftene. Alle må få lov til å delta i det grønne skiftet, og det er et viktig budskap som Nelfo vil ta med seg inn i den kommende høringen av budsjettforslaget, avslutter direktør for næringspolitikk i Nelfo, Tore Strandskog.