Statsbudsjettet: Bransjeprogrammet for elektrifisering av Norge videreføres

Publisert

Nelfo er fornøyd med at bransjeprogrammene videreføres til neste år. - Kompetanse og livslang lærling er nøkkelen til at norske virksomheter og medarbeidere skal styrke konkurransekraften og møte økende internasjonal konkurranse, sier Tore Strandskog.

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 heter det at den utvidelsen av bransjeprogrammene som kom tidligere i år, også videreføres til neste år.

- Dette er noe vi i Nelfo har jobbe mye med for å få på plass.

Innenfor utdanning er det mye positivt både for yrkesfag og høyere yrkesfaglig utdanning, og annen høyere utdanning

- Det er positivt at regjeringen viderefører lærlingtilskuddet, men vi trenger en varig økning og ikke bare frem til våren 2021.

Økningen utgjør 4 250 kroner per læreplass neste vår.

Dette ligger i forslag til Statsbudsjett:

  • 178,6 millioner kroner til videreføring av 1 600 studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Av disse ble 1 500 opprettet våren 2020 i forbindelse med pandemien. I tillegg kommer anslåtte utgifter til utdanningsstøtte på 52,7 millioner kroner.
  • 37,8 millioner kroner til om lag 500 nye studieplasser ved Industrifagskolen. Inkludert utdanningsstøtte blir det til sammen 50 millioner kroner i bevilgning til Industrifagskolen.
  • 104,8 millioner kroner til studentsamskipnadene. Det er en økning på 20 millioner kroner fra året før.
  • 753,4 millioner kroner til 5 000 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler. Av disse er 4 000 en del av Utdanningsløftet 2020, mens de øvrige er en opptrapping av tidligere tildelinger fra 2016-20.
  • I tillegg kommer anslåtte utgifter til utdanningsstøtte på om lag 231 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår å endre åtteårsregelen i Lånekassen slik at personer som tar utdanning på deltid, kan få støtte til å ta like mye utdanning som studenter som studerer på heltid.
  • 150 millioner kroner som skal legge til rette for et utvidet tilbud i skolen for elever som ikke får læreplass: Fagbrev som elev.