Statsbudsjettet: Forbrukerne satt på sidelinjen i den grønne omstillingen

Publisert

Statsbudsjettet stimulerer ikke til at husholdninger, borettslag og landbruket skal produsere strøm selv. - Forbrukerne blir fullstendig satt på sidelinjen i den grønne omstillingen, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Mulighetene for egenprodusert energi i husholdninger, borettslag og i landbruket skal opprettholdes og styrkes. Målet om 10 TWh energisparing i bygg skal realiseres innen 2030. Dette er to viktige målsetninger i regjeringens politiske plattform, og statsbudsjettet for 2021 er regjeringens siste sjanse til å oppfylle dem.

- Det gjør den dessverre ikke, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

- Dette budsjettforslaget stimulerer til en fortsatt sentralisering av norsk energiforsyning, og forbrukerne blir fullstendig satt på sidelinjen i den grønne omstillingen.

Elektrifiseringen av samfunnet vil kreve mye mer strøm enn det vi har i dag. Ifølge Statnett må tilgangen økes med hele 40 TWh, noe som tilsvarer det samlede strømforbruket til alle norske husholdninger. Kanskje er det her den største barrieren mot Norges klimamål ligger: Motstanden mot nye utenlandskabler, monstermaster, mer vannkraft og flere vindparker vil utvilsomt skape mange fartsdumper på veien til lavutslippssamfunnet.

- Det er derfor bidraget fra husholdningene og mindre bedrifter er så viktig, påpeker Strandskog.

- Gjennom energieffektivisering og installasjon av solceller vil vi kunne nå klimamålene, samtidig som vi begrenser behovet for ny konfliktfylt og sentralisert strømproduksjon.

Det siste året har flere utviklingstrekk utfordret lønnsomheten i lokale energiløsninger. Enova har varslet kutt i satsene i husholdningenes tilskuddsordning og NVE har foreslått krav til nettleien som gjør det mindre lønnsomt å spare og produsere sin egen energi. I tillegg har lave strømpriser ført til en kraftig oppbremsing av den ellers positive markedsutviklingen i 2019. Gjennom statsbudsjettet kan Regjeringen bidra til å snu denne trenden, for samtidig å levere på sine egne målsetninger.

- Budsjettforslaget er nå for ubalansert, sier Strandskog.

- Det gis ingen støtte til energiløsninger hos folk flest, mens sentralisert vannkraft- og vindkraftproduksjon tilføres både skattekutt og forskningsmidler. Forbrukernes viktige rolle og bidrag til fremtidens lavutslippssamfunn vil derfor være et prioritert tema for oss i den kommende høringen av budsjettforslaget, avslutter han.