Statsbudsjettet: Ikke nok til bredbånd

Publisert

Nelfo ber om at det bevilges mer til utbygging av bredbånd. – Det vil være en investering for fremtiden.

Regjeringen foreslår å sette av 264,1 millioner kroner til utbygging av bredbånd i 2021. Det gir nytt bredbånd til over 15 000 husstander i områder uten kommersielt grunnlag for utbygging. Nelfo ber Stortinget heve innsatsen til minst samme beløp som brukes i Koronaåret 2020, da er det bevilget over 400 millioner kroner til delfinansiert bredbåndsutbygging.

- Fortsatt høyt trykk på utbygging av fiberbredbånd gir Norge mulighet å bli et nær 100 prosent gigabitsamfunn om få år, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Det aller meste av bredbåndsutbyggingen i Norge er finansiert av markedet, og det fungerer godt. Tilskuddsordningen er samtidig et lite, men viktig, bidrag for å gi bredbånd til områder som ikke er bedriftsøkonomisk forsvarlig å bygge ut. Økt bruk av hjemmekontor og hjemmeundervisning har virkelig vist at vi er avhengig av et godt utbygd fibernett med god kapasitet, men det handler ikke bare om behovet på kort sikt. Dette er også en utrulling av fremtidens digitale grunnmur.

 - Få land i verden er så digitalisert som Norge, og vi har alle muligheter for å fortsatt ligge i forkant av utviklingen. Skal vi lykkes, vil en viktig forutsetning være å ha robuste nett med mer båndbredde enn i dag, sier Strandskog.

Innbyggerne og næringslivet i hele landet trenger gigabit/s – og helst symmetrisk – som ny standard om få år. Og gevinstene vil være er åpenbare: Økt konkurranseevne for norsk næringsliv, en mer kostnadseffektiv offentlig sektor, et styrket og mer rasjonelt helsevesen, samt en forsterket distriktspolitikk.

- Dette er en investering for fremtiden. Vi ber Stortinget heve innsatsen til minst 400 millioner kroner på delfinansiert bredbåndsutbygging i 2021, avslutter Strandskog.