Alle nye bygg skal nå bli ladeklare

Publisert

Viktig gjennomslag for Nelfo: Regjeringen foreslår at det skal tilrettelegges for elbillading i nye bygg. - Dette er godt nytt for alle som er opptatt av klimaløsninger og elektrifisering, sier Tore Strandskog i Nelfo.

- Nå fjernes enda en barriere for at flere kan velge elbil og vi ser frem til at endringene trer i kraft, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Regjeringen har nettopp sendt på høring forslag til endringer i teknisk forskrift (TEK). Endringsforslaget innebærer at det blir krav om at alle nye bygg med plass for parkering av personbiler og lette varebiler må legge til rette for elbillading på parkeringsplassene. Visse unntak gjøres for fritidsboliger.

For gjesteparkering til boliger, skal 20 prosent av parkeringsplassene - men minimum én parkeringsplass - være ladeklare.

I forslaget til regler er et ladeklart bygg definert til å ha klargjort:

Føringsveier for elektriske ledninger, kabler og skinnepakker for ladeanlegg for elbiler fra fordelingstavle eller sikringsskap fram til parkeringsplassene der ladepunkter kan installeres. Det vil si at det er anlagt eller montert føringsveier med tilstrekkelig plass for strømtilførsel og kommunikasjon som kabelgater, kabelskinner, kabelstiger og trekkerør mv. Begrepet inkluderer også at grøfter er gravd og at det er lagt kabelrør. Videre inkluderer begrepet at det skal være avsatt nødvendig plass for installasjoner som er nødvendig ved montering av det elektriske anlegget for lading.

Når et nytt bygg leveres ladeklart skal det altså ikke være nødvendig å gjøre ytterligere tilpasninger i bygningsmassen eller i grunnen.

Det nye kravet vil innebære en merkostnad på oppføringstidspunktet men gi store kostnadsbesparelser når elbillading skal bygges ut for å dekke behovene når flere går over til elbil.

- Dette er en god og kostnadseffektiv løsning som vi mener er det beste, sier Strandskog.

Endringsforslaget er nå på høring med frist 5. mars 2021. Deretter skal høringsinnspill vurderes før endelig forskrift vedtas.

Les mer om endringene på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Les mer på nrk.no: Snart må alle nye hus og hytter bygges ladeklare.

Her finner du høringsdokumentene fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk).