Energimerking av bygg bør bli enklere

Publisert

Nelfo ønsker at energimerking av bygg skal bli en enklere og mer treffsikker ordning.

Nelfo har, sammen med åtte andre forbruker- og interesseorganisasjoner, sendt et brev til Olje- og energidepartementet (OED) hvor vi peker på forbedringspotensialet i ordningen og samtidig advarer mot Enovas forslag som vil gjøre energimerket mindre forståelig og nyttig.

Advarer

Organisasjonene har bedt om et møte med Olje- og energiminister Tina Bru for å komme med innspill til hvordan energimerking av bygg kan bli en enklere og mer treffsikker ordning for de som skal kjøpe eller leie bygninger. Samtidig advarer organisasjonene mot et forslag fra Enova om å endre metoden for beregning av energikarakter i energimerket.

I dag fastsettes energikarakteren i energimerket på bakgrunn av bygningens beregnede behov for kjøpt energi. Tilnærmingen er enkel å forstå, og den gir nyttig informasjon fordi en bedre karakter gir en indikasjon på redusert energibruk og lavere energiregninger.

Enova har imidlertid foreslått at energikarakteren i stedet skal beregnes ved en politisk vekting av mål tilknyttet redusert effekt- og energibruk i bygget. Hvis forslaget blir vedtatt av OED vil det bli umulig å forstå hvordan energimerket påvirker energikostnadene eller miljøet. Da forsvinner også mye av motivasjonen til å oppnå et godt energimerke.

Nyttig

Organisasjonene mener likevel at beregninger av bygningens behov for elektrisk effekt og effektfleksibilitet kan være nyttig for forbrukerne, og er positive til at slik informasjon inkluderes i energiattesten. Denne informasjonen må imidlertid fremstilles i et ufiltrert og forståelig format og ikke blandes sammen med beregninger av energiforbruk.

De ni organisasjonene er: Nelfo, Huseierne, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), OBOS, VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi), Elektroforeningen, Norsk Varmepumpeforening, Boligprodusentenes Forening og Byggevareindustriens Forening.

Her kan du lese brevet som er sendt til Olje- og energidepartementet.