Fare for streik om NITO-overenskomsten

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Ved midnatt tirsdag går fristen ut for partene å bli enige om NITO-overenskomsten. Flere av Nelfos medlemsbedrifter kan bli rammet.

Det skal gjennomføres mekling med NITO 16. og 17. november 2020. Meklingsfristens utløp er tirsdag 17. november klokken 24.00, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette.

NHO har mottatt plassoppsigelse for alle NITO medlemmer i alle NHO-bedrifter bundet av NITO-overenskomsten og bedriftene vil få beskjed om de er berørt av streikeuttaket eller ikke.

Les mer på Arbinn: Permittering ved konflikt i egen bedrift.