Foto:

Hjelp oss å bli bedre på solceller

Nyhet, Solstrøm

Publisert

Nelfos Solundersøkelse 2020 er nå sendt ut til alle faglig ansvarlige og daglig ledere. Hjelp oss å bli bedre ved å svare på undersøkelsen og bli med i trekningen av gratis plasser til Nelfos kurspakke innen solcelleinstallasjon.

teknisk-veileder.jpgHøsten 2019 startet Nelfo opp Prosjekt Sol og Lagring for å styrke medlemmenes posisjon i solkraftmarkedet. Første steg i prosjektet var å gjennomføre en medlemsundersøkelse som ga flere spennende funn vist under.

Resultatene viste at det er stor interesse for og aktivitet på området.

Les hele rapporten fra fjorårets undersøkelse.

Resultatene ble brukt som grunnlag for videre arbeid i prosjektet som har inkludert:

Neste steg er nå å samle inn tilsvarende data for 2020 for å kunne tilpasse prosjektet etter medlemmenes behov og sammenligne med fjorårets data.

For å få et bedre grunnlag ønsker vi så høy svarprosent som mulig. I fjor var svarprosenten 40 prosent, målet i år er at enda flere svarer. Vi håper du vil hjelpe til. Din deltakelse er verdifull uansett erfaringsnivå med solcelleanlegg.

Undersøkelsen tar 1-2 minutter og gir deg muligheten til å vinne plasser til en digital kurspakke innen solcelleinstallasjon. En annen stor fordel med å ta undersøkelsen er at du har muligheten til å være med å bestemme hva som skal være fokusområdet til Prosjekt Sol og Lagring fremover.

Som daglig leder i en av Nelfos medlemsbedrifter skal du tidligere ha mottatt en epost fra Marie Kolderup med en personlig lenke til undersøkelsen. Søk i postboksen for å finne den. I emnefeltet står det Nelfos Solundersøkelse 2020.