Nelfo

Innhold

Hjelp oss å bli bedre

Nyhet

Publisert

I disse dager har mange fått en henvendelse fra Nelfo om å delta i en spørreundersøkelse. Der spør vi blant annet om hvilke temaer dere er opptatt av.

Vi ønsker å bli bedre og vil vite mer om hvordan dere bruker våre informasjonskanaler for å gjøre dem bedre. I denne undersøkelsen spør vi hovedsakelig om hvilke temaer dere er opptatt av og hvor dere søker informasjon.

Vi setter stor pris på at dere tar dere tid til å svare.