Koronakrisen: FSE- og førstehjelpskurs kan gjennomføres teoretisk

Publisert

Nytt fra DSB: For å begrense risikoen for koronasmitte blir det nå mulig å utsette den praktiske delen av de pålagte FSE- og førstehjelpskursene til september.

Nelfo har vært i dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om FSE-kurs og praktisk gjennomføring av førstehjelpsopplæring for å sikre at kravene om smittevern overholdes.

DSB gir nå bedriftene en utsettelse frem til første september 2021, med mulighet for forlengelse hvis situasjonen krever det.

Les mer hos DSB: Covid-19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs i 2021.

For å ivareta sikkerheten ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, og ivareta de gjeldende smittevernregler, anbefaler DSB at FSE-opplæringen gjennomføres nettbasert med tilhørende teoretisk førstehjelpsdel. DSB presiserer at virksomhetene i alle tilfeller må ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.

- Dette er en viktig avklaring for bedriftene. Mange benytter denne perioden til å gjennomføre de lovpålagte kursene, men for å begrense smittespredning kan bedriftene i en begrenset periode gjøre dette som en nettbasert opplæring, sier Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo.

DSB understreker også viktigheten av at alle lærlinger må ha oppdatert FSE-opplæring og særskilt oppfølging.

Meld deg på FSE nettkurs.

Les mer om HMS for bedriftene.