Ny Enova-avtale: Akselererer elektrifiseringen, men svikter husholdningene

- Det er bra at vi får fortgang i elektrifiseringen, men samtidig er vi skuffet over at det ikke satses mer på husholdningene, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Den 15.desember inngikk Klima- og miljødepartementet og Enova en ny styringsavtale. Avtalen legger overordnede føringer for alle Enovas aktiviteter i hele perioden 2021-2024.

- Det gleder Nelfo å lese at elektrifiseringen av samfunnet skal øke i hastighet, men samtidig er vi skuffet over at husholdningene blir avspist med mindre enn 10 prosent av Enovas disponible midler, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo. 

Forbrukerne satt på sidelinjen i det grønne skiftet

Norges mål om massiv elektrifisering av samfunnet og 55 prosent utslippsreduksjoner vil kreve opp mot 70 TWh ny elektrisitet i kommende 10-års periode. Samfunnets økende motstand mot ny vann- og vindkraft skaper da et sterkere behov for å tappe det konfliktfrie potensialet fra energieffektivisering.

- Det er behov for en fornyet, forsterket og forbrukerorientert satsing på energieffektivisering, der mål og virkemidler konkretiseres i Enovas avtale. Vi må erkjenne at det er forbrukerne som sitter på nøkkelen til mange av Norges klimautfordringer, sier Strandskog. .

I et brev som Nelfo skrev sammen med 23 andre organisasjoner, ble det fremmet konkrete krav til Stortinget om at husholdningene må prioriteres høyere i Enovas støtteprogrammer. Blant kravene var minimum 500 millioner kroner til en rettighetsbasert ordning for energitiltak.

- Vi må dessverre innse at kravene ikke har blitt innfridd. Avtalen vil kanalisere støttemidler til store industrielle satsinger på bekostning av forbrukerne.Vi kommer derfor til å fortsette med å synligjøre potensialet som ligger i forbrukerløsninger, herunder egenproduksjon, energisparing energifleksibilitet og -lagring.

God på elektrifisering av transport

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nelfos vurdering er at avtalen legger til rette for en storstilt elektrifisering av fossil energibruk, særlig i transportsektoren.

- Nelfo har tidligere gitt Enova honnør for innsatsen innen landstrøm, utbygging av ladeinfrastruktur og støtte til innkjøp av nullutslippskjøretøy i næringslivet. Avtalen legger til rette for en forsterket innsats på dette området, noe vi er svært positive til, avslutter Tore Strandskog.