Regjeringens krisepakke: - Gode og fornuftige tiltak

Nyhet, Politisk sak, Statsbudsjettet

Publisert

Nelfo er fornøyd med de nye tiltakene Regjeringen har foreslått for å avhjelpe koronapandemien. Les mer om de viktigste tiltakene for Nelfos medlemmer.

Regjeringen la tirsdag frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot kompensasjon til kommuner og næringsliv, og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

- Det er viktig at tiltakene er brede og gjelder alle bedrifter. For de av våre medlemmer som er har innleid utenlandsk arbeidskraft er en kompensasjon for smittevernutgifter et godt tiltak, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Regjeringen foreslår nye tiltak på til sammen 17,7 milliarder kroner.

De viktigste forslagene for Nelfos medlemmer er:

Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien (7,3 milliarder).

En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 til februar 2021 (5 milliarder).

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021 (1 milliard).

Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021 (700 millioner).

1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.

En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell (480 millioner).

Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021 (195 millioner).

Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte (120 millioner).

Avslutningsvis nevner vi også en støtteordning for publikumsåpne arrangementer (300 millioner). Eliaden vil søke kompensasjon for kostnader i denne ordningen.

Hele forslaget kan leses hos Finansdepartementet, og forslaget skal nå behandles av Stortinget. Nelfo vil løpende oppdatere nettsider med ny informasjon.