Se Nelfos kurs om batteriinstallasjon

Nyhet, Utdanning og kurs

Publisert

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan installere batterier i hus og hytter? Nelfo har laget et skreddersydd undervisningopplegg for å øke installatørens kompetanse.

Lanseringen av Nelfos Batteripakken var en suksess med over 400 deltakere. Det er mange aspekter å ta høyde for og risiko må vurderes på en bredere måte enn ved tradisjonell elektroinstallasjon. Eksempelvis ved å ta høyde for giftige og brennbare gasser dersom en termisk hendelse oppstår.

Vi har, i tillegg til den tekniske veilederen, utarbeidet et tre-delt løp med opplæringsaktiviteter, som samlet sett gir deltakeren en stødig grunnmur innen tema. I anbefalt rekkefølge består aktivitetene av:

  1. Introduksjon til tema (nettkurs)
  2. Prosjektering av batteriinstallasjoner (dagskurs som webinar)
  3. Dokumentasjon av batteriinstallasjoner (webinar, ca. 1 time)

Nettkurs

Du får en innføring i begreper og terminologi, oppbygningen av et batteri, forskjellige batterityper, kort innblikk i regelverk og innsikt i hvilke farer som kan oppstå. Nettkurset gjennomfører du når det passer best for deg via nettkursplattformen.

Dagskurs

Som deltaker skal du etter kurset være i stand til å komme i gang med prosjektering av batteriinstallasjoner. Kurset bygger på innholdet fra nettkurset. Kurset tar også for seg krav i regelverk og standarder, forklarer battericeller vs. Batterisystem, sikkerhet og brann og kortslutningsytelse. Eksempler og diskusjon er gjennomgående.

Foreløpig har vi satt opp kurset på følgende datoer:

Dokumentasjon av batteriinstallasjoner

Gjennomgang av bakgrunnen for dokumentasjonspakken, de vanligste avvikene, og hvordan pakken er tenkt brukt. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis.

Også her har vi satt opp tre datoer, alle som webinar via Teams:

Fikk du ikke deltatt på lanseringswebinaret?

Ikke noe problem. Opptaket og alle dokumenter, sjekklister og merkefiler finner du på www.nelfo.no/batteri. På denne siden finner du også alle spørsmål og svar som kom i løpet av lanseringswebinaret.

7. desember har du mulighet til å bli med på en direktesendt spørsmål og svar samling via Teams. Her kan du sende inn spørsmål i forkant via kontaktskjema som du finner på ressurssiden. Dette arrangementet er gratis for alle og ment som en ekstra hjelp til veilederen.

Meld deg på vår direktesendte spørsmål og svar-sending om batteriinstallasjoner.

Ekstra påfyll?

Den tekniske veilederen er skrevet i samarbeid med Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, Forsvarets forskningsinstitutt og Drammensregionens Brannvesen IKS. For å få en nærmere innsikt i bakgrunnen for innholdet i veilederen og mer om risiko og konsekvenser arrangerer vi et eget webinar sammen med forfatterne. Datoen for dette er 21. januar 2021.

Meld deg på her.