Nelfo

Innhold

Ser forbi koronapandemien

Nyhet

Publisert

I koronaperioden har Ingeniør Ivar Pettersen ansatt et par nye montører og tatt inn lærlinger som planlagt. (Foto: Ingeniør Ivar Pettersen) 

Vi har bedt noen av våre medlemsbedrifter oppsummere koronaåret og spurt om hvordan de tror dette året vil bli. Først ut er Geir Ivar Pettersen i Ingeniør Pettersen i Drammen. - Vi ser heller fremover enn å henge oss opp i dårlige nyheter.

- 2020 ble ikke så ille som vi fryktet i mars. Selv om vi stort sett har drevet som vanlig, var året litt mer rotete. Flere kunder stengte døren for oss, samtidig som det går tregere hos forbindelser og leverandører som har hjemmekontor. Dessuten har sykefraværet økt. Dette har gjort det vanskeligere å få lønnsom drift, sier administrerende direktør Geir Ivar Pettersen i Ingeniør Ivar Pettersen i Drammen.    

Flere bransjenyheter finner du på Elmagasinet.no.

Leier heller ut enn å permittere

- Vi har ikke sendt våre kontoransatte på hjemmekontor. Med cellekontorer har vi gode muligheter til å holde avstand. Antibacen er alltid for hånden. Selv om vi har hatt ett smittetilfelle og en og annen karantene, har vi i stor grad unngått smitte.

- Vi har omrokkert en del mellom avdelingene for å unngå permitteringer. Likevel har vi ikke hatt arbeid til alle i egen bedrift gjennom hele året. Med å leie ut ansatte i perioder har alle ansatte hatt arbeid.

- I 2019 hadde vi en rekordomsetning på 276 millioner kroner. Målsetting var å slå denne i 2020. På grunn av pandemien ender vi nok 10-15 millioner under fjoråret.

Tar inn lærlinger som normalt

- Som vanlig tok vi inn lærlinger i 2020. 40 av våre drøyt 220 ansatte er lærlinger. 22 av dem begynte hos oss i høst. Vi rigger oss for normaltilstander og bedre tider. Derfor satser vi også tungt på en intern etterutdanningspakke for elektrikerne. ²Bærekraftslaboratoriet² er lagt opp i henhold til både våre egne og FN sine bærekraftsmål. Vi kjører det i gang i små grupper, der vi tar høyde for smittefaren.

- På grunn av smittetrykket har vi skjøvet på utplasseringen av vgs-elever. Dette forrykker litt på noen prosesser.

Tror på omsetningsrekord

- Selv om vi er spent på hvordan koronapandemien vil påvirke starten av 2021, er målsettingen å sette omsetningsrekord i år. Ordreinngangen på slutten av 2020 og ordrereserven for 2021 er langt høyere enn normalt. Vi får se hvor raskt det blir en mer normal hverdag etter at vaksineringen begynner å virke. Det skjer vel trolig ut på våren en gang. I planene for 2021 har vi forsøkt å se gjennom krisen. Vi ser heller fremover enn å henge oss opp i dårlige nyheter.

Denne saken kan du lese i sin helhet i januarnummeret av Elmagasinet som kommer 29. januar.