Kompetansebarometeret 2020: Nelfo-bedriftene kunne ansatt 1400 flere

Nyhet, Utdanning og kurs

Publisert

6 av 10 Nelfo-bedrifter har et udekket kompetansebehov. Størst er behovet i Nordland, Agder og Møre og Romsdal. – Resultatet er tap av markedsandeler og redusert virksomhet, sier Kristoffer Rørstad i Nifu.

Rørstad er ansvarlig for å gjennomføre NHOs kompetansebarometer og har laget denne analysen siden 2014.

Les hele NHOs kompetansebarometer for 2020.

- Det er litt uventet at ikke etterspørselen etter kompetanse er lavere siden vi har vært gjennom et tøft år for mange bedrifter med oppsigelser og permitteringer, sier Rørstad.

Fredag presenterte han kompetansebarometeret for Nelfos generalforsamling.

Her er hovedfunnene:

  • 6 av 10 av Nelfos medlemsbedrifter har et udekket kompetansebehov.
  • Stor etterspørsel etter yrkesfag, fagskoleutdannede og elektroingeniører.
  • 3 av 4 av Nelfos bedrifter er berørt av klima- og miljøkrav. Flertallet tror på økt etterspørsel etter deres varer og tjenester.
  • Grønn omstilling vil gi mer behov for fagarbeidere.
  • 4 av 10 av Nelfos bedrifter har forsøkt å rekruttere uten å få tak i rett kompetanse.
  • Nelfos bedrifter har et estimert behov for ca 1400 nye ansatte.

Les hele presentasjonen fra Nifu: Får vi tilgang på nok og riktig kompetanse?