Nå er lønnsomhetsundersøkelse sendt ut

Hva gjør de mest lønnsomme bedriftene?

Nå kan bedriftene legge inn egne tall i lønnsomhetsundersøkelsen. En påminnelse er sendt ut til alle daglige ledere i medlemsbedrifter. Innleveringen er obligatorisk for alle Nelfo-medlemmer og fristen er 11. juni.

Undersøkelsen er et viktig verktøy for å få bedre lønnsomheten i den enkelte bedrift, og i disse koronatider er det er særlig viktig at rapporten blir helhetlig.

Det er obligatorisk for alle medlemsbedrifter å legge inn sine tall i lønnsomhetsundersøkelsen. (Se ISO’s vedtekter §3.) Fristen for å lever er 11. juni.

Etter at egne tall er lagt inn i det elektroniske skjemaet kan man omgående gjøre en foreløpig analyse.

I august vil dere motta en rapport for egen bedrift i tillegg til selve lønnsomhetsundersøkelsen.

Det elektroniske skjema for innlevering finner dere på lu.nelfo.no.

Dere kan legge inn foreløpige regnskapstall hvis endelige tall ikke er tilgjengelig innen fristens utløp. Årsaken til dette er at vi ønsker å presentere tallene for dere så tidlig som mulig.

Undersøkelsen er viktig for Nelfo som et næringspolitisk verktøy. Det er også et godt verktøy for egen bedrift når dere skal gjøre en sammenligning mot snittet i bransjen.

Her har dere et godt underlag for diskusjoner i eget styre og ledergruppe, samt for å kunne informere egne ansatte om bedriftens sterke og svake sider.

Har du noen spørsmål om lønnsomhetsrapport ta kontakt med Emir Cavka på epost : emir.cavka@nelfo.no eller telefon nummer: 92290037.