Nelfos markedsrapport: - Bransjen er preget av et år med korona

Nelfos markedsrapport viser at det er stor usikkerhet i elektrobransjen.

Økonomidirektør i Nelfo, Harald Lid, mener det er stor usikkerhet i elektrobransjen.

- Den største usikkerheten er om elektromarkedet vil ta seg opp, eller om vi vil få en nedgang dette året, sier Harald Lid i Nelfo. Markedsrapporten tar for seg utsiktene i elektromarkedet.

Les hele markedsrapporten (kun for medlemmer)

- Det er store forskjeller blant Nelfo-bedriftene. Noen går bra og har godt med oppdrag dette året, mens andre sliter og har en kortere horisont for når ordrereserven tar slutt, sier Harald Lid, organisasjonsdirektør i Nelfo.

Usikre tider

- Derfor er det knyttet stor usikkerhet til hvordan situasjonen i bransjen vil utvikle seg. Vi vet av erfaring fra tidligere kriser at vår bransje er «halen» på koronakrisen. Det vil si at våre bedrifter vil merke en nedgang først etter at det har gått en tid.

Elektrobransjen er spredt på alle samfunnssektorer. Selv om markeder innen bygg og petroleum var svake i 2020 var det fortsatt sterke markeder innen energi- og ekom-infrastruktur, samferdsel og innen alt av grønne investeringer.

Nye muligheter

Koronapandemien har også gitt nye markedsmuligheter for berøringsfrie og sensorstyrte installasjoner som reduserer smittespredning i boliger, institusjoner, skoler og arbeidsplasser. Dette er altså nye markeder som også kan bli varige. Mange eiere av nyere arealeffektive kontorlokaler trenger nå elektro- og automasjonsbransjens hjelp for å hindre at koronaviruset sprer seg, men også gi beskyttelse mot vanlige virus som forkjølelse og influensa.

Imponerende tilpasningsevne

- Nelfo har det siste året fått politiske gjennomslag som har gjort det lettere for medlemmene å drive bedrift gjennom koronakrisen. Og, grunnet bransjens oppbygde soliditet og myndighetspakker, kom de aller fleste seg over det første sjokket. Og Nelfos medlemmer har vist imponerende tilpasningsevne i en vanskelig tid, sier Lid.

Aktiviteten i elektromarkedet falt med 3 prosent i pandemiåret 2020, etter sterk vekst i 2019. Det ligger an til moderat opphenting i år og de neste årene. Vi må forvente svak utvikling for elektro i bygg, og spesielt innen boligbyggingen i 2022 og 2023. De viktige ROT-markedene i bygg vil fortsatt ha grei vekst. Dessuten har vi oppgang i markedene for samferdsel (vei og bane).  Infrastrukturinvesteringer i ekom (fiber og 5G) og elektrifiseringen av samfunnet forventes også å bidra positivt.

Nelfos markedsrapport er laget i samarbeid med Prognosesenteret.