Slipper moms så lenge det er uenighet

Publisert

Nå er det politisk flertall for å endre reglene slik at entreprenørene slipper å betale moms så lenge det er uenighet om kravet.

Fremskrittspartiet har fått flertall for et representantforslag om å endre regelverket slik at entreprenører betaler moms først når omtvistet krav er avklart. Finanskomiteen har i sin innstilling gått inn for å fjerne betalingsplikten for moms til kravet er avklart. Regjeringen må følge opp vedtaket med nødvendige forskrifts- og regelendringer, trolig i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022.

Vedtakets ordlyd

Vedtaket finanskomiteen gjorde tirsdag 20.april har etter det Byggeindustrien får opplyst, følgende ordlyd:

Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygg- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil krav er avklart, og kommer tilbake med nødvendige budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet 2022.