FSE: DSB utvider muligheten til nettbasert førstehjelpskurs

(Foto: iStock)

DSB gir mulighet for at førstehjelpskurset i FSE-opplæringen kan gjennomføres teoretisk ut året.

I januar gjorde DSB det klart at bedriftene kan ta førstehjelpsdelen av det obligatoriske sikkerhetskurset som nettundervisning frem til 1. september. På grunn av koronasituasjonen utvider nå DSB denne muligheten til å gjelde ut 2021.

Nelfo tilbyr den teoretiske førstehjelpsdelen gratis til sine medlemmer ut året.

Nelfo har jevnlig dialog med DSB om sikkerhetsopplæring, spesielt knyttet til utfordringer med pandemisituasjonen og sikre god og forsvarlig drift for medlemsbedriftene.

- Bedriftene trenger forutsigbarhet og mulighet til å planlegge sikkerhetsopplæringen til alle ansatte. Det er både viktig og bra at DSB er tydelig på dette området allerede nå. sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

Gjennomførte teoretiske kurs for FSE-opplæring, inkludert førstehjelp i 2021, vil aksepteres som gyldig lovpålagt opplæring i 12 måneder.

Les vår samleside om personsikkerhet på jobb.

Lærlinger spesielt utsatt for ulykker

DSB understreker viktigheten av at alle lærlinger må ha oppdatert FSE-opplæring og særskilt oppfølging, samt at virksomhetene må ivareta sikkerheten til ansatte som arbeider i og med drift av elektriske anlegg.

Les mer på DSB sine nettsider.

Meld deg på FSE-nettkurs.

Les mer om HMS for bedriftene.