Elektrobransjen omfavner IT-sikkerhet

IT-sikkerhet er viktig for elektrobransjen. Ikke utsett deg og kundene for unødig risiko. Følg Nelfos satsing på IT-sikkerhet.

Kunnskapsløftet 2021 handler om IT-sikkerhet. Vi har lansert en ny veileder og arrangerer webinarer som gir nyttige råd og informasjon om hvordan sikre både interne systemer i bedriften, systemene vi leverer til sluttbruker og de ansattes digitale adferd.

Les mer: - Bedriftene må tenke IT-sikkerhet.

Gjelder det deg?
Det er lett å tenke at IT-sikkerhet ikke gjelder min bedrift og at dette kun er noe som angår store bedrifter og samfunnsinstitusjoner, men IT-sikkerhet gjelder også elektrobransjen og det er viktig å henge med nå. Hva gjør du dersom en ansatt mister telefonen eller den bærbare PC-en? Har dere løsninger for fjernsletting eller skylagring for raskt å komme i gang igjen?

Hackerangrep mot vann- og avløp
Drammen kommune ble utsatt for hacking av deres vann- og avløpssystem. Konsekvensene kunne vært at vannforsyningen stoppet eller at verdier i vannrensningen kunne blitt tuklet med. Innholdet i Kunnskapsløftet setter deg i stand til å vurdere hvordan du kan bidra til at sluttbruker (Drammen kommune) reduserer risikoen allerede i prosjekterings- og monteringsfasen.

Smartere produkter øker risikoen
I dag forventes det at alt skal kunne styres og overvåkes via mobiltelefonen, noe som krever at utstyret kan kommunisere via et eller flere systemer.

Dersom utstyret kan kommunisere ut vil det normalt også kunne motta signaler og input – som vil si at risikoen for kompromittering er til stede. Utstyr som skal kommunisere vil også åpne behovet for at utstyret må oppdateres. En oppdatering vil typisk også tette sikkerhetshull.

Det er viktig at du setter deg inn i om utstyret oppdaterer seg selv eller om sluttbruker manuelt må oppdatere programvare i et visst intervall.

Last ned veilederen
I samarbeid med Otte har Nelfo laget en veileder som har som mål å gjøre leseren i stand til å tilby sikre IT-installasjoner, samt være en god rådgiver for kunden. Denne kan lastes ned via temasiden www.nelfo.no/it-sikkerhet. De innledende rundene av Kunnskapsløftet har også bestått av en webinarserie sammen med Torgeir Waterhouse og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad. Temaet er høyst relevant for alle medlemsbedrifter.

Flere aktiviteter til høsten
På grunn av stor etterspørsel setter vi nå opp flere webinarer etter sommeren. Vi planlegger også andre aktiviteter for å hjelpe medlemsbedriftene å møte problemstillingene og redusere risiko. Det blir egne arrangement for ledelsen i medlemsbedriftene, og vi vil utarbeide sjekklister og flere guider.

Husk: Du kommer langt med enkle tiltak – det gjelder bare å vite hvilke tiltak som er de riktige.