Lanserer felles industri- og energipolitisk plattform

Partene lanserer en felles industri- og energipolitisk plattform. Jørn Eggum fra Fellesforbundet var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth/NHO).

Ny rapport: LO og NHO går sammen om å stake ut kursen for å sikre klimakutt og arbeidsplasser. - Det er viktig at vi nå ser helheten slik at vi får en bærekraftig politikk som står seg i årene fremover, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

LO og NHO, med sentrale forbund og landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, El og It, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo, har laget en rapport hvor de har samlet arbeids- og næringslivets interesser rundt en felles energi- og industripolitisk plattform.

Les hele rapporten: Felles energi- og industripolitisk plattform.

- Jeg vil understreke betydningen av at NHO og LO nå samlet har erkjent viktigheten av energieffektivisering og lokal energiproduksjon i sluttbrukermarkedet. Dette gir en svært viktig signaleffekt, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Les mer: Dette sier LO-lederen og NHO-sjefen om rapporten.

Rapporten synliggjør potensialet for energieffektivisering som en del av det å nå klimamålene og skape arbeidsplasser.

- Ved å energieffektivisere kan vi spare mellom 10 og 13 TWh. Dette tilsvarer all strøm som er produsert av vindkraftverk på land i Norge og det er i tillegg konfliktfritt. Byggene står der allerede, vi må bare tenke smartere. Dessuten ligger det store muligheter for sysselsetting. Energieffektivisering i bygg vil innen 2030 kunne utløse inntil 45 000 nye årsverk. Jobbene kommer særlig innen byggebransjen og tekniske fag, sier Guttormsen.

Les mer: Energieffektivisering gir mer energi enn vindkraft.