VR-løsning styrker sikkerhetsopplæringen

HMS
Illustrasjonsbilde VR-brukker

Ny VR-løsning utviklet for den lovpålagte FSE-opplæringen. Denne VR-løsningen gjør at lærlinger og montører kan trene på å arbeide i anlegg med, uten og nær spenning.

Elforlaget, som har utviklet denne nye VR-løsningen, er i front med å modernisere og digitalisere elektrofagopplæringen. Dette er en praktisk tilnærming til opplæringen, som virtuelt viser konsekvensene av feil som blir gjort. Med en tilkoblet skjerm kan lærere og kolleger følge med på det som skjer, slikt at læringsutbytte blir optimalt. Løsningen lanseres i løpet av mai 2021.

Øker sikkerheten

Sikkerhet er vesentlig i elektrofaget, noe Elforlaget og Nelfo alltid har lagt stor vekt på. En virtuell opplæringssituasjon gir en virkelighetsnær opplevelse av arbeidssituasjon og risiko. Lærlinger og montører får en realistisk, men samtidig trygg, opplæring i områder som krever spesielt fokus på sikkerhet. Målsettingen er å tydeliggjøre viktigheten av blant annet risikovurdering og ivareta personsikkerheten.

En annen målsetting med VR-løsningen er å møte ungdommen på deres egne premisser. For at det skal være lystbetont å lære, og få denne gruppen nysgjerrig, må det gjøres digitalt. Det har Elforlaget gjort. Bruk av VR-briller skaper større blest om rutinepreget sikkerhetsopplæring. Det overordnete målet er å øve på farlige situasjoner på en ufarlig måte, uten risiko for skade og uhell. Når elektrikeren tar på seg VR-brillene og gjør en monteringsfeil i et sikringsskap, får han/hun visuelle strømgjennomganger og lysbuer som viser hva som kan skje i reelle situasjoner.

Reduserer strømulykker

Hensikten med verktøyet er å redusere strømulykker når elektrikere er ute på oppdrag.
– Med bruk av VR-briller og en visuell gjennomgang av montasjen, blir man oppmerksom på hvilke utfordringer man kan møte ute på oppdrag, og blir tryggere på jobbutførelsen. Flere elektrikere jobber med store strømtavler. Da er det viktig at de vet hvordan de skal utføre oppdraget med riktig bekledning, fottøy, hansker og verktøy. Alle installatører og montører er pålagt å gjennomføre et årlig fse-kurs.

Digitale løsninger

De siste årene har Elforlaget styrket sin posisjon innen opplæring i elektrofagene, blant annet med millionsatsing på digitale løsninger. Elbok.no, Elforlaget og Nelfo sin digitale bokportal, har utviklet seg til å bli den ledende plattformen for elektrofaglige digitale publikasjoner, har bidratt til dette. Elforlaget eies av Nelfo.