Bedriftene er godt fornøyde med Nelfo

Vant PS5: Daglig leder Tore Botten i Ringsaker Elektro AS er den heldig vinner av en PS5 fordi han svarte på Nelfos omdømmeundersøkelse. (Foto: Privat)

9 av 10 bedrifter er godt fornøyde med den jobben Nelfo gjør. Det viser årets omdømmeundersøkelse. Tore Botten i Ringsaker Elektro AS stakk av med årets uttrekkspremie.

På spørsmål om hva totalinntrykket er av Nelfo, svarer 9 av 10 bedrifter at de har et godt inntrykk.

- Det er meget gledelig at bedriftene er mer fornøyde med den jobben vi gjør, sammenlignet med sist vi gjorde en slik undersøkelse. Det gir oss energi til å gjøre en enda bedre jobb fremover, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

Svarene viser at medlemmene er enda mer fornøyde med Nelfo på så å si alle områder sammenlignet med forrige gang vi hadde tilsvarende undersøkelsen i 2019.

- Svarene viser at vi har vært til stede for medlemmene gjennom pandemiåret til tross for at mange av de som jobber i Nelfo har vært på hjemmekontor og at det meste av kontakten med bedriftene har vært digital. Svarene viser også at vi har klart å snu oss rundt da det ikke lenger var mulig å avholde klasseromskurs og fikk på plass digitale løsninger som har blitt veldig godt mottatt.

På spørsmål om hvor fornøyde bedriftene er med vår kurs- og kompetanseutvikling, svarer 63 prosent at de er fornøyde mot 54 i 2019. Også den tekniske rådgivningen har tatt et lite hopp sammenlignet med 2019, fra 33 prosent i 2019 til 41 prosent i år. Det tilsvarer en økning på 8 prosentpoeng.

Det er heller ingen tvil om at HMS-området har fått større oppmerksomhet gjennom pandemien. Nelfo var for eksempel tidlig ute med råd om godt smittevern, og generelt har det vært mye oppmerksomhet om forhold rundt sykefravær på grunn av korona. Her er økningen på 6 prosentpoeng fra 37 prosent i 2019 til 43 prosent i 2021.

Totalt svarte 453 bedrifter på undersøkelsen.

Vant PS5

Som en liten påskjønnelse til de som deltok på undersøkelsen har vi trukket ut en heldig vinner av en Play Station 5. Det var Tore Botten, daglig leder for Ringsaker Elektro AS på Lillehammer som fikk den.

- Dette var kjempegøy, jeg vinner jo aldri noe! Det er mange som vil ha stor glede av PS5 hjemme hos oss, sier han og legger til; vi er veldig fornøyde med jobben dere gjør for hele bransjen.