God sommer fra Nelfo

Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo, kjører selvfølgelig på sommerferie i sin elbil.

Nylig kom svarene fra den siste medlemsundersøkelsen. Den viser oppløftende tall for vår bransje. 88 prosent av bedriftene vurderer markedssituasjonen som god og tilfredsstillende. Dette er gode tall å ta med seg inn i ferien, skriver Ove Guttormsen i Nelfo.

Dessuten svarer 79 prosent at de forventer høyere eller uendret omsetning de neste tre månedene og 24 prosent forventer høyere ordrereserver. Det lover godt for den videre åpningen av landet.

Takk for tilliten

Vi er også glade for at dere setter pris på den jobben Nelfo gjør for dere. På årets omdømmeundersøkelse gir dere oss karakteren 4,7 av 6. Den tilliten takker vi for. Dere trekker blant annet frem vårt kurstilbud som noe av det dere er mest fornøyd med. Der kan jeg love at vi ikke skal hvile på laurbærene. Vi er allerede i full gang med å planlegge for høsten og kan love nye kurs, både digitalt, men også som klasseromskurs hvis smittesituasjonen gjør at det er forsvarlig.

Lærlingeordningen består

Det er også godt å lese at politikerne hører på oss. Siden i høst har vi advart mot å åpne for at flere kan ta fagbrev som elev. Vi mener at den beste måten å lære på er at en del av utdannelsen tas som lærling i en bedrift og har fryktet et A og B-stempel blant lærlingene. Da saken ble behandlet i Stortinget før sommeren, satte flertallet ned foten for å åpne for at det skal bli større adgang til å ta fagbrev i skole enn det er i dag.

Jeg har sjelden vært så optimistisk på bransjens vegne som jeg er nå. Det kan skyldes at vi ser slutten på koronatiltakene og at en full gjenåpning av samfunnet kan skimtes i horisonten, men først skal vi alle ta noen velfortjente uker med sommerferie.

God sommer

Hilsen Ove