Nelfo

Innhold

Nå kan du forsikre deg mot hacking

Gjennom Nelfo Forsikring kan du nå sikre deg mot konsekvensene hvis bedriften opplever datainnbrudd.

Som en del av den forsikringspakken Nelfo tilbyr sine medlemsbedrifter kan du nå tegne en avtale som bidrar til å dekke opp for skader ved et datainnbrudd.

Dette dekker forsikringen:

  • Teknisk IT-hjelp til å undersøke hendelsen og iverksette nødvendige tiltak
  • Rekonstruksjon av data og programvare
  • Driftstap i inntil 12 måneder
  • Kriminalitet, direkte økonomisk tap som følge av cyberangrep
  • Erstatningsansvar når personopplysninger er kommet på avveie som følge av et cyberangrep
  • Erstatningsansvar for direkte økonomisk tap påført tredjemann som følge av cyberangrep hos sikrede
  • Kostnader til juridisk bistand knyttet til krav fra tredjepar

Les mer om Nelfos forsikringsprodukter.

Nelfo har i hele år jobbet mye med IT-sikkerhet for bedriftene. Kunnskapsløftet 2021 handler blant annet om IT-sikkerhet. Vi har lansert en ny veileder og arrangerer webinarer som gir nyttige råd og informasjon om hvordan sikre både interne systemer i bedriften, systemene vi leverer til sluttbruker og de ansattes digitale adferd.

Last ned veilederen
I samarbeid med Otte har Nelfo laget en veileder som har som mål å gjøre leseren i stand til å tilby sikre IT-installasjoner, samt være en god rådgiver for kunden.

Her kan du laste ned vår veileder om IT-sikkerhet.

De innledende rundene av Kunnskapsløftet har også bestått av en webinarserie sammen med Torgeir Waterhouse og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad. Temaet er høyst relevant for alle medlemsbedrifter.

Flere webinarer til høsten

På grunn av stor etterspørsel setter vi nå opp flere webinarer etter sommeren. Vi planlegger også andre aktiviteter for å hjelpe medlemsbedriftene å møte problemstillingene og redusere risiko. Det blir egne arrangement for ledelsen i medlemsbedriftene, og vi vil utarbeide sjekklister og flere guider.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.