Regjeringen overser mulighetene i energieffektivisering

- Regjeringen overser mulighetene til verdiskaping og arbeidsplasser som ligger i energieffektivisering og lokal energiproduksjon, sier Tore Strandskog i Nelfo. Fredag la regjeringen frem stortingsmeldingen Energi til arbeid.

Fredag la statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) sammen frem regjeringens stortingsmelding Energi til arbeid. Det er Norges første felles energimelding for både olje- og kraftbransjen. Gjennom meldingen ønsker regjeringen å vise hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser, samt hvordan Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles. Til tross for god omtale av nye industrielle muligheter, er næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog, kritisk.

Les mer: Lanserer felles industri- og energipolitisk plattform.

Forbrukerne satt på sidelinjen

- Gjennom et ensidig fokus på kraftintensiv industri og sentralisert kraftproduksjon blir vanlige forbrukere og mindre bedrifter fullstendig satt på sidelinjen i den grønne omstillingen.

I meldingen skriver regjeringen at den vil legge til rette for energieffektivisering av alle deler av norsk økonomi, men det blir ikke foreslått noen nye tiltak eller virkemidler som vil kunne bidra til dette.

Les mer: Energieffektivisering gir mer energi enn vindkraft.

- De som leser meldingen vil oppdage at regjeringens plan for energieffektivisering er å implementere et 19 år gammelt EU-direktiv for å ivareta Stortingets 5 år gamle 10 TWh-mål.

Positivt med konkurransedyktige priser

God tilgang på fornybar energi til konkurransedyktige priser er et viktig konkurransefortrinn for norske bedrifter. Slik ønsker regjeringen at det også skal være i fremtiden. Det er noe Nelfo kan stille seg bak.

- Regjeringen skal ha honnør for sine ambisjoner innen ny industriell utvikling og elektrifisering av fossil energibruk i Norge, men disse skaper imidlertid noen utfordringer tilknyttet kraftbalanse og fremtidig nettbehov, sier Strandskog.

- Meldingen inneholder mange gode forslag til hvordan nettet skal forbedres, så hvis regjeringen i tillegg leser seg opp på mulighetene innen energieffektivisering, kan dette bli veldig bra til slutt, avslutter han.