Hvilket parti har best enøkpolitikk?

Stor partikåring: Dette er vinnerne og taperne når det kommer til politiske tiltak for å redusere strømforbruket i norske hjem.

- Skal Norge lykkes med å nå klimamålene er det ikke tilstrekkelig at industri og transport kutter klimautslipp. Norge står foran en gjennomgripende elektrifisering. Da må det blir enklere og mer lønnsomt å investere i smarte energitiltak i egen bolig, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Nelfo har, sammen med Huseierne, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Naturvernforbundet, Zero, Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen​, gått gjennom de ulike programmene for å se på hvilken politikk de ulike partiene går til valg på når det gjelder energismarte hjem.

Les hele vår vurderingen av partienes politikk på energieffektivisering.

30 prosent av forbruket

Husholdningene står for 30 prosent av strømforbruket i Norge. Det er avgjørende at klimapolitikken bidrar til energismarte hjem, der frigjort strøm og egen strømproduksjon kan kutte bruken av fossil energi. Det må være enkelt og det må lønne seg å ta energismarte valg i hverdagen.

- Det er vanskelig å forstå at partiene ikke velger konfliktfri energisparing i hus og hjem når det er så kontroversielt å bygge ut ny vindkraft og vannkraft, sier Strandskog.

Les mer: Ny rapport: Energieffektivisering gir mer energi enn vindkraft

MDG og SV på topp, FrP på bunn

I kåringen, hvor det er sett på kategoriene spare, egenproduksjon av energi og støtte til elbillading i husholdningene, er det MDG og SV som vinner med en snittkarakter på 4,7 av 6 mulige. Rødt følger med 4, deretter KrF med 3, Venstre 2,7 og Sp 2,3. Høyre og Arbeiderpartiet får kun 2 av 6 mulige, mens FrP ender sist med 1,7.

Ser man på snittkarakteren for hver av blokkene, får rødgrønn blokk snittkarakteren 3,5, mens regjeringspartiene og Frp får en snittkarakter på 2,4. 

- Dette handler om å få befolkningen med på det grønne skiftet. Ingen av partiene eller regjeringsalternativene er gode nok, selv om enkelte partier er bedre enn andre. Men det er ikke for sent. Partiene som skal danne regjering til høsten må ta et skikkelig grep i regjeringserklæringen, slik at det blir både enklere og mer lønnsomt å investere i smarte energisparende hjem.

Organisasjonene er skuffet over at verken Høyre eller Ap har god og konkret politikk for at folk skal få energismarte hjem. Heller ikke Venstre, som har klimaministeren, har prioritert husholdningenes rolle i klimaarbeidet i sitt program. 

- Alle partier snakker om at energieffektivisering er viktig, men vi ser dessverre gang på gang at dette ikke prioriteres.

Saken fortsetter under bildet.

I gjennomgangen scorer partier med konkrete politikkforslag med klare mål og tiltak høyt. Partier med generelle formuleringer og uforpliktende målsetninger scorer lavt. 

- Partiene som kommer best ut har skjønt hvor viktig energieffektivisering er for å nå klimamålene. Potensialet er stort, og det er et satt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030.

Arbeidsplasser kan gå tapt

Partienes politikk for energismarte hjem er viktig for å skape nye arbeidsplasser Norge vil trenge mange av i årene fremover. Tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at energitiltak i bygg gir flere arbeidsplasser per investert krone enn annen energiproduksjon og industri, og det er helt nødvendig med økt innsats for energieffektivisering skal vi nå målet i Paris-avtalen, avslutter Tore Strandskog.