Ny nettleiemodell skaper nye muligheter for Nelfo-bedrifter

Når den nye nettleiemodellen trer i kraft fra neste år er det store markedsmuligheter for Nelfos medlemsbedrifter. Den vil bidra til at etterspørselen etter løsninger for energifleksibilitet, styring og lokal energilagring av strøm øker.

Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo, er positiv til at endringene skaper nye markedsmuligheter for medlemsbedriftene.

- Det vil øke etterspørselen etter løsninger for energifleksibilitet, styring og lokal energilagring, altså produkter og tjenester som våre medlemmer leverer. Dessuten kan forbrukerne spare på mye på å tilpasse strømforbruket etter prissignalene i den nye nettleiemodellen.

Frykter for enøktiltakene

Strandskog er imidlertid ikke ensidig positiv til den nye modellen fordi den reduserer lønnsomheten i å investere i enøktiltak.

- Vår største bekymring er at den nye nettleien vil kunne redusere lønnsomheten i tradisjonelle energisparetiltak. Vi frykter også at nettleien blir for komplisert å forholde seg til for vanlige folk. Nettselskapene har fått et viktig ansvar med å balansere ulike interesser, og vi er glade for at vi kan ha et godt samarbeid med netteierne slik at alles interesser kan ivaretas, sier han.

Dette er den nye nettleien:

  • 11. juni 2021 vedtok Olje- og energidepartementet en helt ny modell for nettleien. Den innføres allerede fra 1. januar 2022.
  • Hensikten med modellen er å øke utnyttelsen av nettet, slik at behovet for nettinvesteringer og økt nettleie reduseres.
  • Den gir også nye prissignaler som skal motivere forbrukerne til å redusere effektforbruket og utnytte perioder med mye nettkapasitet.
  • Nettselskapene har fått stor frihetsgrad i utforming av nettleien, og Nelfo mener flere viktige hensyn må ivaretas når detaljene fastsettes i det enkelte nettselskap.
  • Det viktigste er enkle og standardiserte prissignaler for utjevning av eget forbruk, samt et energiledd som fortsatt gir lønnsomhet i energisparing og egenproduksjon.
  • Det må være enkelt for kunden.

Arrangerer webinar for å belyse markedsmulighetene

Nelfo og Energi Norge arrangerer et felles webinar om den nye nettleien den 12. august kl.10.00 - 12.00. Webinaret henvender seg bl.a. til utstyrsleverandører, elektroinstallatører og nettselskap. Målet er å formidle innsikt fra en rekke ulike aktører om muligheter og utfordringer i forbindelse med innføring av ny nettleie.

Les mer: Ny nettleie - hvordan realiserer vi mulighetene.