Prisøkning på materiell gir utfordringer

Økte priser på materiell gir utfordringer for mange bedrifter som har inngått kontrakter med fastpris. Se vårt webinar hvor advokat Rolf Markussen i Grette går gjennom de juridiske rettighetene bedriften har i slike situasjoner.

Det har oppstått en helt ekstraordinær situasjon med hensyn til prisøkning på materiell. Dette gjelder hele byggebransjen, men er veldig aktuelt for mange av Nelfos og Integras medlemsbedrifter.

Dette har, spesielt i prosjektmarkedet, skapt betydelige utfordringer for mange som har inngått kontrakter med fastpris uten indeksregulering, og da spesielt i prosjekter hvor man ikke kan vise til forsinkelser.

Sammen med Rørentreprenørene Norge arrangerte vi et digitalt frokostseminar 30. juni hvor de juridiske sidene ved økte materiellpriser og kontrakter ble belyst.

Last ned: Se hele presentasjonen til advokat Rolf Markussen i Grette.