Bredbåndsdebatt på Arendalsuka

Deltakere i debatten (fra venstre): Rebekka Borsch, avdelingsdirektør NHO og moderator for debatten, Bjørn Arild Gram, styreleder KS, Ove Guttormsen, adm. direktør Nelfo, Ketil Solvik-Olsen, 1. nestleder Fremskrittspartiet, Petter-Børre Furberg, adm. direktør Telenor Norge, Marit Mjøen Solem, daglig leder i Findmy. og Toril Nag, konserndirektør Tele, Lyse.

På Arendalsuka 18. august arrangerte Nelfo og NHO debatt om hvorfor vi trenger gigabit-internett for å ligge i front av dataøkonomien. Hva trenger vi fra politikerne i neste Stortingsperiode for å nå ønskemålet om at minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til gigabit-bredbånd i løpet av 2025?

Det siste året med COVID-19 har vist oss betydningen av internettforbindelser av høy kapasitet og kvalitet.

Like viktig som strøm og vann
I debatten var det en bred erkjennelse av at nye digitale tjenester vil kreve mye mer båndbredde enn i dag. Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo, forklarte at vi trenger gigabit-hastigheter for å sikre både tradisjonell og ny verdiskaping, modernisere hvordan vi jobber, driver forretning og tilegner oss kompetanse, og for å styrke vår konkurranseevne mot utlandet. - Godt bredbånd er like viktig som strøm og vann, sa Guttormsen.

Bygge for fremtiden
Når man skal bygge bredbånd, da må man gjøre det på et fremtidssikkert nivå. Vi må bygge for å dekke behovet i mange tiår. 18 organisasjoner samlet seg våren 2021 og ba politikerne bli med å legge til rette for at Norge blir et gigabitsamfunn i 2025. Det kom også frem at netteierne med ordinære kundevilkår investerer 12-14 milliarder i året. Den statlige bredbåndsstøtten er likevel et viktig bidrag for å få utbyggingen til alle, der de bor og arbeider. Alliansen ber derfor politikerne øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.

Det er ledig kapasitet for utbygging
Har entreprenørene har kapasitet til å bygge i hele landet, slik at man kan nå målet, kom også opp som spørsmål. Her kunne Guttormsen forklare at Nelfos har mange medlemmer som er kvalifisert til å bygge ut bredbåndinfrastruktur og bredbånd i bygninger. Og det er ledig kapasitet bare man planlegger godt.

Se opptak av arrangementet her.