Elektrisk transport: Hvilket ansvar har nettselskapene?

På Arendalsuka 17.august la Nelfo, Elektroforeningen og Bellona frem en ny rapport om nettselskapenes rolle i elektrifiseringen av transportsektoren. Rapporten, som gir konkrete anbefalinger til endret nettregulering ble grunnlaget for politisk debatt blant eksperter og politikere.

Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo, hadde rollen som moderator for den politiske debatten. Han er fornøyd med signalene som kom fra deltakerne, både den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet og nettselskapene selv.

-De erkjenner betydelige utfordringer på de regulatoriske området, og oppfordrer til samarbeid i hele verdikjeden om løsninger for elektrifisering av transport, sier Strandskog. – Her vil forsterket nettutvikling stå helt sentralt.

Det var statssekretær Tony Christian Tiller som tok imot rapporten, og han lovet at departementet skulle sette seg grundig inn i de anbefalinger som rapporten konkluderer med.

Les rapporten her

Se opptak av arrangementet her.