RME foreslår ny modell for deling av solstrøm

På oppdrag av OED har Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) laget et forslag til en ny ordning for deling av egenprodusert fornybar strøm. Forslaget har til hensikt å gjøre det mulig for sameier, borettslag og næringsbygg med flere målere å dra nytte av fordelene ved å være plusskunde.

Myndighetenes plusskundeordning gir strømkunder med solceller fritak for avgifter og nettleie på solstrøm som de bruker selv. Ordningen gjør det også mulig å selge overskuddsproduksjon tilbake til strømleverandøren. Mange har imidlertid vært kritiske til ordningen fordi den krever at egenproduksjon og forbruk skal skje bak samme strømmåler. Ordningen har således vært begrenset til mindre bedrifter og privathusholdninger i eneboliger og rekkehus.

I 2016 ba Stortinget regjeringen om å utvide ordningen slik at også beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg med flere målere kan dra nytte av plusskundeordningens fordeler. Etter 6 år har det endelig kommet et forslag til delingsmodell som vil gjøre dette mulig.

Forslaget, som nå skal behandles av OED, innebærer ingen fysiske endringer i produksjon, forbruk eller overføringen av strøm. Derimot gjøres det en virtuell fordeling av all egenproduksjon som mates inn på nettet via Elhub. Det er den forbrukeren som mater strøm inn på nettet som kan bestemme hvilke andre forbrukere som skal få lov til å ta del i delingsløsningen. Betingelsen for at strømmen kan deles med andre er at den deles med forbrukere som er på samme eiendom, samt at anleggets samlede produksjon ikke overstiger 500 kW. Kundene som er mottakere i delingsløsningen får informasjon på faktura om hvor mye forbruket er redusert som følge av produksjon, og verdien av dette.

Forslaget, som nå skal behandles av OED, er anbefalt å tre i kraft fra 1.januar 2022.