Satsing på energieffektivisering – smart og nødvendig!

Ove Guttormsen, Nelfo, Truls Gulowsen, Naturvernforbundet og Jan Olav Andersen, El-& IT Forbundet.

Energitiltak i eksisterende bygningsmasse er den grønne investeringen som skaper flest nye arbeidsplasser per investerte krone. Med utgangspunkt i EUs satsing på energi-rehabilitering av bygningsmassen inviterte Nelfo, El og IT-forbundet og Naturvernforbundet til politisk debatt om norske rammevilkår for energieffektivisering under Arendalsuka.

Mange jobbmuligheter innen energieffektivisering
Det er smart og det er nødvendig, sa adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo på spørsmål om hvorfor EU satser så friskt på energieffektivisering. Han fikk støtte fra leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen som viste til at satsingen er nødvendig av hensyn til klima og miljø, samtidig som at energieffektivisering utløser nødvendig konfliktfri energi til grønn omstilling. Gulowsen trakk også frem store jobbmuligheter som en åpenbar gevinst innen energieffektivisering, noe leder av El og IT Forbundet, Jan Olav Andersen var enig i. – Dette er et område der du får sysselsettingseffekt over hele landet, tilføyde Andersen. - Vi har kompetansen, vi har arbeidskraften, det er bare å sette i gang.

Frustrasjon over Enovas nedtrappinger
Adm. direktør i Otovo, Andreas Torsheim pekte på gevinstene knyttet til en satsing på energiløsninger i bygg, men utrykte også frustrasjon over den stadige nedtrappingen av Enovas støtteordninger til energieffektivisering. - I dag støtter Enova kun et fåtall tiltak og de fyller ikke rammen som er fastsatt av finansdepartementet, hevdet Torsheim.

Må skape engasjement blant folk flest
Redaktør i Energi- og Klima, Anders Bjartnes omtalte energieffektivisering som et mulig klimapolitisk straffespark på åpent mål. - Dette er noe som kan skape engasjement blant folk flest, og han mente at dette er en gyllen mulighet til både å sanke stemmer og skape entusiasme rundt grønn omstilling blant velgerne.

Grønne offentlige innkjøp
I den politiske debatten deltok Anne Haabeth Rygg (Høyre), Mirell Høyer-Berntsen (SV), samt Oda Sofie Pettersen (MDG). Sofie Pettersen kritiserte dagens Regjering for manglende satsing på energieffektivisering, og etterlyste mer fremoverlent satsing i regi av Enova. – Enova må trappe opp, ellers må vi begynne å tenke på alternativer, sa hun. Haabeth Rygg mente også at energieffektivisering er viktig, og hun viste til at temaet vil bli behandlet i et eget utvalg som skal legge frem sin innstilling mot slutten av 2021. Høyer-Berntsen var også entusiastisk i sin omtale av energieffektivisering, og pekte på mer ambisiøse mål, utvidede støtteordninger og grønne offentlige innkjøp som viktige tiltak for å få Norge opp på nivå med EU.

imagec9ukr.png

Se opptak av debatten ved å logge deg inn her: