Viktig med riktig kompetanse

4 av 10 Nelfobedrifter har benyttet koronaperioden til kompetanseheving blant egne ansatte. – Jeg skulle sett at andelen var høyere. Hvis dette fører til at mange bedrifter ikke henger med på den teknologiske utviklingen er det bekymringsfullt, sier Ove Guttormsen i Nelfo.

I siste medlemsundersøkelse fra NHO ble Nelfos medlemsbedrifter spurt om hvorvidt de hadde benyttet koronaperioden til kompetanseheving. Der svarte 43 prosent ja, mens 57 prosent ikke hadde benyttet koronaperioden til dette. Trenden er tydelig, det er de største som har oppgradert kompetansen i bedriften. Her svarer 61 prosent av bedriftene med over 50 ansatte at ansatte har gått på kurs/webinarer eller deltatt i bransjeprogrammet for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringene, mens de bedriftene med under ni ansatte i hovedsak ikke har deltatt på noe av dette (67 prosent).

Kan bli hengende etter

- Det kan være flere årsaker til at de minste bedriftene ikke i like stor grad som de største bedriftene sender sine ansatte på kurs, men hvis det er slik at de blir hengende etter den teknologiske utviklingen er det bekymringsfullt. Vi må huske at stadig mer blir digitalisert i vår bransje også, og at det er viktig å følge med på utviklingen, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

I fjor kom bransjeprogrammet for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringene på plass. Dette ble også videreført i dette årets statsbudsjett.

Les mer: Bransjeprogrammet for elektrifiseringen av Norge fortsetter.

20 prosent av bedriftene svarer at de har benyttet seg av dette tilbudet.

Vil gjøre bransjeprogrammet kjent

- Dette synes jeg er et litt for lavt tall. At det ble opprettet et eget bransjeprogram for oss var noe vi hadde jobbet lenge for. Dette er jo en unik mulighet for bedriftene og et gratis tilbud om kompetanseheving blant egne ansatte. Vi vil nå jobbe for å gjøre bransjeprogrammet mer kjent blant Nelfos medlemsbedrifter, sier Guttormsen.

Dette svarer bedriftene på spørsmål om hvilke kompetansehevende tiltak de har benyttet seg av?

Bransjeprogrammet for elektro-, automasjons-, fornybar og kraftnæringene

20 %

Kunnskapsløftet fra Nelfo

37 %

Andre kurs og webinarer fra Nelfo

40 %

Kurs i regi av andre tilbydere

57 %

Opplæring internt i bedriften

48 %

Annet

1 %

Nelfo gikk tidlig over fra rene klasseromskurs til digitale kurs og webinarer. Det har vært et populært tilbud og flertallet av bedriftene foretrekker at kursene holdes digitalt. Her svarer 57 prosent at de foretrekker digitale kursløsninger som webinarer, nettkurs og videokurs, mens 39 prosent helst vil ha klasseromskurs.

- Nelfo ser verdien av et godt digitalt kurstilbud og vil forsterke innsatsen på dette området ved å utvide og tilpasse vårt kurstilbud i tiden fremover, avslutter Ove Guttormsen.