Dette er våre krav til en ny regjering

Nelfo og 20 andre miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner krever at en ny regjering får fart i arbeidet med energisparing i boliger.

Last ned vårt innspill til en ny regjeringserklæring.

- De høye strømprisene har for alvor vist oss hvor smart det er med energieffektivisering. Nelfo er på ingen måte alene om å kreve at Jonas Gahr Støres nye regjering på setter fart på dette arbeidet. Energieffektivisering er bra for strømregningen til forbrukere og bedrifter, det er klimasmart og det gir konfliktfri strøm, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Konkret foreslår organisasjonene følgende formuleringer til den nye regjeringsplattformen:

  • Legg frem en plan for hvordan man med Enova og nye konkrete virkemidler skal realisere minimum 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 fra dagens nivå på 80 TWh. Minimum 5 TWh skal realiseres i stortingsperioden 2021-2025.
  • Legg frem en nedtrappingsplan for vesentlig redusert energibruk i bygg til 2050. Planen må brytes ned på delsektorer, og for hver sektor settes en årlig nedtrappingsforpliktelse som også følges opp med tilpassede virkemidler.
  • Legg frem en langsiktig strategi for rehabilitering og energieffektivisering av bygg, i samsvar med krav i EUs energibruksdirektiver.

I de 21 organisasjonenes innspill til en ny regjeringserklæring foreslår de også at det etableres en egen strømsparepakke for husholdningene.

Konkret foreslår de følgende tiltak i en strømsparepakke:

  • En milliard i støtte årlig til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i boliger og bygg
  • Spissede støtteordninger mot borettslag og sameier
  • Sårbare grupper må hjelpes med å gjennomføre enøktiltak eksempelvis gjennom Husbanken
  • Tilbud om gratis kommunal energirådgivning
  • Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører energieffektiviseringstiltak
  • Høyere avskrivningssatser ved investeringer i energirenovering i næringsbygg