Følg debatten om Enova

Bli oppdatert: Gikk du glipp av debatten om Enova? I den siste tiden har Enova fått kritikk for at de ikke har gode nok støtteordninger for vanlige folk. Vi har samlet alle sakene på ett sted.

Nelfo og 13 andre organisasjoner mener Enova satser for lite på tiltak for forbrukerne. I den siste tiden har det vær debatt i Trønderdebatt.no om Enova har gode nok støtteordninger for vanlige folk. Populære støtteordninger kuttes i, byråkratiet øker og utbetalingene minsker. Da kan Enova melde til politikerne at midlene til husholdningene ikke blir brukt opp, som på papiret virker som en utmerket begrunnelse for å ytterligere redusere bevilgningene og innsatsen overfor forbrukerne. Hvorfor gi penger til ordninger det ikke er etterspørsel etter?

Politikerne bør etterspørre svar på hvorfor Enova ikke klarer å sørge for at midlene faktisk blir brukt opp, slik at vanlige folk får motivasjon til å bidra i det grønne skiftet. Dette adresserer vi i det første debattinnlegget.

Les mer: Enova har vært en propp i systemet over mange år og fungerer ikke for forbrukerne.

Dette innlegget, signert 14 organisasjoner blant dem Nelfo, Huseierne, NBBL, Naturvernforbundet, Greenpeace og Zero, var det første som stod på trykk. Det fikk Enova til å svare:

Les mer: Enova har høye ambisjoner også for satsing mot forbruker.

De 14 organisasjonene var ikke fornøyd med det svaret de fikk og publiserte denne replikken:

Les mer: Enova velger bort forbrukerne.

I mellomtiden kom SV på banen. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken og Hilde M. G. Danielsen påpekte at Enova må bli en fungerende støtteordning for å sikre at vanlige folk får mer, ikke mindre penger til ombygging, omlegging til miljøvennlig oppvarming og etterisolering.

Les mer: Omstilling for alle.

Gruppen som ønsker mer forbrukerfokus hos Enova har økt. I det siste innlegget som er publisert i tidsskriftet Energi og klima har 24 interesse- og miljøorganisasjoner skrevet under. Her skriver de at; Mer effektiv energibruk er et kinderegg som kan spare urørt natur, kutte klimagassutslipp og gi husholdninger og bedrifter lavere strømregning.

Les mer: Klimasaken som kan forene de rødgrønne.